financieel beheer

FINANCIEEL BEHEER

Als het om financieel beheer gaat, dan nemen wij u al het werk uit handen. Van het openen van bankrekeningen tot en met het opstellen van de jaarrekening en de begroting. Dagelijks houden wij uw financiële administratie actueel.

De financiën van uw VvE vertrouwt u niet zomaar aan een willekeurige partij toe. Onze organisatie is financieel gezond waardoor uw VvE geen onnodige risico’s loopt. Wij gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met uw financiële middelen; bovendien is en blijft uw VvE de eigenaar van uw bank- en spaartegoeden. Ter geruststelling kunt u altijd digitaal met ons meekijken.

Een greep uit onze werkzaamheden op dit gebied:

  • financiële administratie
  • opstellen jaarverslag
  • opstellen jaarbegroting
  • managementletter
  • berekenen en incasseren VvE bijdrage
  • factuurbehandeling en -betaling
  • beheer van bank/spaarrekeningen

Financiële administratie
Hieronder verstaan wij het volledig voeren van de grootboekadministratie. Alle uitgaven en inkomsten worden hierin verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de administratie altijd up-to-date is.

Jaarverslag
Ten behoeve van de jaarvergadering stellen wij de jaarrekening samen. Aan de hand van het jaarverslag en het advies van de kascommissie wordt het bestuur in de ledenvergadering gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid van het voorgaande jaar.
Via advisering en begeleiding van de kascommissie kunnen wij de controlerende taak vereenvoudigen.

Jaarbegroting
Elk jaar stellen wij de begroting voor het volgende jaar op. Dat doen onze financiële specialisten in nauwe samenwerking met uw accountmanager. Op basis van het jaarverslag en de actualiteiten stellen zij een begroting op maat voor u op.

Managementletter
Bij de jaarstukken bieden wij u een managementletter aan. Deze geeft een toelichting op bijzonderheden in het jaarverslag en de aanbevolen aanpassingen in de begroting.

VvE-bijdrage
Naast de dagelijkse en jaarlijkse kosten voor beheer worden in de VvE-bijdrage (servicekosten) ook de reserveringen opgenomen die worden gedaan voor toekomstige uitgaven voor met name groot onderhoud. Met onze berekeningen bent u in staat de maandelijkse voorschotbijdrage vast te stellen. Maandelijks innen wij deze bijdrage en zo nodig verzorgen wij de afwikkeling van de definitieve bijdrage. Bovendien bewaken wij eventuele betaalachterstanden.

Factuurbehandeling
Wij controleren, accorderen en betalen alle inkomende facturen. Uiteraard is het ook mogelijk de facturen eerst door het bestuur van de VvE te laten goedkeuren.

Bank- en spaarrekeningen
Wij nemen u veel werk uit handen door het openen van rekeningen, het beheren en verwerken van de dagafschriften en het boeken in het grootboek. Ook dragen wij zorg voor een optimaal rendement door goede afspraken met banken te maken over uw rentevergoeding.