advies

ADVIES

Onder advisering verstaan wij het in specifieke gevallen ondersteunen van het bestuur en de vereniging. U kunt op administratief, technisch en financieel gebied altijd een beroep op ons doen. Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het gebied van het splitsen van appartementsrechten, het wijzigen van de splitsingsakte of -tekeningen, of het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Werkzaamheden die niet tot de reguliere beheeractiviteiten behoren worden op basis van een separate offerte uitgevoerd. Het is tevens mogelijk om de werkzaamheden op uurbasis te laten uitvoeren. Op verzoek verstrekken wij u graag de uurtarieven van onze vakspecialisten.