direct inloggen

UPDATE CORONAVIRUS PER 14-01-2021



In de eerste zes maanden van het kalenderjaar worden veruit de meeste algemene ledenvergaderingen belegd voor onze VvE's. Normaal gesproken zijn veel vergaderingen in de avonduren en op vergaderlocaties buiten ons kantoor. Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus is dit voorlopig niet mogelijk. VvE Beheer Amsterdam zit echter niet stil en zorgt ervoor dat er op andere manieren vergaderd kan worden, veelal digitaal. Daar hebben we in 2020 ruime ervaring mee opgedaan. Circa 800 vergaderingen hebben wij digitaal kunnen houden.

Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze VvE-leden en die van onze collega's. Ook in 2021 rekenen wij op uw begrip in deze situatie.
Welke maatregelen zijn er bij VvE Beheer Amsterdam op dit moment van kracht?
  • Fysieke vergaderingen op ons kantoor worden zoveel als mogelijk vermeden. Er geldt een maximum van 2 personen.
  • VvE beheer Amsterdam zal geen medewerker afvaardigen naar fysieke ledenvergaderingen tot nader bericht.
  • Wij adviseren besturen geen fysieke ledenvergaderingen te organiseren in de maanden januari, februari en maart, daar de verwachting is dat het bijeenkomen met grotere groepen voorlopig niet mogelijk zal zijn. Digitale vergaderingen zijn uiteraard het alternatief.
  • Ons kantoor is voor leveranciers altijd open gebleven. U als klant bent welkom indien dat echt noodzakelijk is, echter alleen op afspraak en alleen als er geen gezondheidsklachten zijn. Wel vragen wij u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, mondkapjes te dragen en afstand te houden.
  • Huisbezoeken vermijden wij.
Bereikbaarheid VvE Beheer Amsterdam

Wij bieden al onze collega's de mogelijkheid om thuis te werken. Op kantoor is wel altijd een basis bezetting aanwezig. Dit kan enige invloed hebben op de bereikbaarheid of de kwaliteit van de telefoonverbinding. Ook kan het zijn dat u zo nu en dan kindergeluiden op de achtergrond hoort. Veel van onze collega's hebben (jongere) kinderen. Wij verzoeken u reparatieverzoeken daarom zoveel als mogelijk via https://vba.twinq.nl door te geven en alleen in geval van spoed telefonisch contact met ons op te nemen.