Maak kennis met de nieuwe gezichten van VBA

Ruimte voor verdere professionalisering

VvE Beheer Amsterdam (VBA) was tot voor kort eigendom van de twee woningcorporaties De Key en Stadgenoot. Om VBA meer de ruimte te geven tot verdere professionalisering, is er in 2019 een traject ingezet voor verkoop. Medio 2020 is VBA onderdeel geworden van Pilaster Holding. Pilaster is werkzaam in de regio Alkmaar – Hoorn – Purmerend en scoort al jaren erg goed op het gebied van klantwaardering en heeft een zeer stabiele klantenportefeuille.

Net als VBA is Pilaster SKW-gecertificeerd en wordt er gewerkt met Twinq. VBA en Pilaster blijven twee losse bedrijven. Maar het is uiteraard de bedoeling om veel van elkaar te leren, kennis en ervaring uit te wisselen en het niveau van dienstverlening op een hoger niveau te tillen.

Innovatie en slagkracht
De samenwerking biedt tevens de mogelijkheid voor verdere innovatie. Gezamenlijk zijn wij voor externe partijen een belangrijke partner voor bijvoorbeeld inkoop van verzekeringen, energie en het maken van prestatieafspraken met leveranciers. Door de gezamenlijke omvang is ook hier de slagkracht groter geworden.

Technisch beheer
Sinds de overname is de personele bezetting op de afdeling Technisch Beheer gegroeid. Dit was hard nodig. Vele VvE's vragen VBA om te ondersteunen bij grote onderhoudsprojecten. Inmiddels begeleidt VBA op jaarbasis onderhoudsprojecten met een totaal budget van circa 25 miljoen euro. Momenteel werken er zes projectleiders voor planmatig onderhoud. Zij worden ondersteund door meerdere opzichters en een Technisch Bedrijfsbureau.

Service Onderhoud
De grootste wijziging zal plaatsvinden bij Service Onderhoud. Daar worden per jaar zo'n 17.000 reparatiemeldingen verwerkt. We gaan in 2021 nadrukkelijk inzetten op kwaliteitsverbetering, verkorte doorlooptijden en verhogen percentage "one-time-fix". Dit gaan we realiseren door samenwerking op te zetten met een select aantal aannemers, waarmee goede afspraken gemaakt kunnen worden en waarbij jaarlijkse evaluatie veel beter plaats kan vinden.


Nieuwe gezichten bij VBA

Verkoop van een bedrijf levert veelal onrust op onder het personeel. Bij de overname van VBA is er nadrukkelijk aangegeven dat er bij deze overname geen ontslagen vallen of medewerkers worden verplaatst. Sterker nog, er was enorme behoefte aan het invullen van diverse functies met nieuw personeel om daarmee ook een kwaliteitsslag te kunnen maken.

In deze nieuwsbrief stellen Bob Hollemans (Coördinator Service Onderhoud) en Vincent Ramaekers (directeur/ groot aandeelhouder) zich voor.

Bob Hollemans

Na het afronden van mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in de commerciële omgevingen van een grote verzekeringsmakelaar op de VvE-afdeling en een assurantietussenpersoon. Sinds dit jaar (2020) zet ik mijn opgedane kennis en kunde in als Coördinator Service Onderhoud bij VBA.

Als geboren Rotterdammer en getogen Alkmaarder, ben ik een enthousiast en hardwerkend persoon. Motiveren en omgang met mensen, contacten leggen en deze onderhouden is mijn kracht. Als verantwoordelijke voor het team Service Onderhoud zorg ik er voor dat mijn team de juiste tools en handvaten krijgt om optimaal hun werk te kunnen doen. Openheid, eerlijkheid en vertrouwen zijn binnen ons team én naar de klant toe, drie belangrijke pijlers.
Met het team Service Onderhoud hebben wij tot doel om de kwaliteitsstandaard van VBA te verhogen. Van binnenuit werkend, naar buiten toe. Hierbij spelen het verbeteren van processen, het maken van kwaliteitsslagen in het contact met de klanten, een opstelling als kundige en adviserende kennispartner naast de VvE's en het verkorten van de doorlooptijden in de service en onderhoud een grote rol.

Een uitdaging die mijn team graag aangaat, zodat wij voor u het verschil kunnen maken. Als u daar met mij van gedachten wilt wisselen, bel of mail mij dan gerust.

Connect op LinkedIn
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00
Volg VBA op LinkedIn

Vincent Ramaekers

Ik ben Vincent Ramaekers en sinds medio 2020 directeur en groot aandeelhouder van VvE-beheer Amsterdam (VBA). Deze functie combineer ik met mijn directeurschap bij Pilaster VvE Beheer in Alkmaar. Een goede en logische combinatie vanuit meerdere oogpunten.

Beide bedrijven hebben een oorsprong als woningcorporatie. Met het team van Pilaster hebben wij de omslag, zoals die nu ook bij VBA aanstaande is, al jaren geleden gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een gezond en groeiend bedrijf met financiële gezonde VvE's, hoog niveau van dienstverlening en goede klantwaardering. Deze prestaties streven wij uiteraard ook met VBA na.

Er zijn veel paralellen te trekken tussen VBA en Pilaster. Een zelfde achtergrond, SKW gecertificeerd, werken met Twinq en gericht op alleen VvE beheer en geen andere activiteiten. Wel is VBA een stuk groter en is het werkgebied groot stedelijk. VBA heeft veel hele grote VvE's in beheer met andere uitdagingen in het beheer dan bijvoorbeeld kleinere portiek-complexen. Door de omvang heeft VBA ook de ruimte tot meer specialisaties en expertises.

De afgelopen maanden heb ik mij vooral gericht op het op niveau krijgen van het personeelsbestand. Er was sprake van relatief veel tijdelijke inhuur. Inmiddels zijn vrijwel alle openstaande vacatures ingevuld met eigen personeel. Voor VvE's is het erg belangrijk dat er vaste aanspreekpunten zijn en er dus weinig personeelswisselingen. Dat is voor VBA uiteraard ook erg belangrijk. Kennis blijft dan behouden en wordt zelfs verder uitgebouwd.

Naast veranderingen bij de afdeling Technisch beheer, zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief, zijn wij ook op andere onderdelen projecten aan het opzetten die moeten leiden tot hogere klanttevredenheid, snellere responstijden en kwalitatief goed beheer, want dat is onze focus. VBA richt zich de komende periode vooral op de bestaande klant en niet op uitbreidingen.

Van origine ben ik planoloog, maar al snel in mijn carrière kwam ik in aanraking met het beheervak en volgde ik een post-HBO opleiding als Vastgoedmanager. Vanaf 2004 ben ik werkzaam binnen de branche. Naast het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering heb ik zelf ook ruime ervaring in het VvE-beheer, zowel als beheerder maar ook in de advisering richting bijvoorbeeld woningcorporaties, ontwikkelaars en notarissen.

Uitdagingen ga ik niet uit de weg. Met mijn enthousiasme probeer ik collega's en klanten te prikkelen. Wilt u meer over mij weten, bel of mail mij dan gerust. Ik sta altijd open voor een vrijblijvend gesprek!

Connect op LinkedIn
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00
Volg VBA op LinkedIn


VBA in cijfers

Vanaf 2021 is het voor alle VvE's in Nederland wettelijk verplicht om te reserveren voor groot onderhoud. Dat mag aan de hand van de herbouwwaarde of op basis van een actueel Meerjaren Onderhoudsplan. Als gecertificeerd VvE Beheerder zullen wij de besturen van VvE's hier actief op adviseren.


Kort nieuws

SKW gecertificeerd

VBA is al sinds 2007 SKW gecertificeerd. Ieder jaar worden door externe deskundigen steekproefsgewijs dossiers beoordeeld. Werkt VBA volgens de wet- en regelgeving? Besteedt de organisatie voldoende aandacht aan kennisontwikkeling? Zijn de verzekeringen van VBA goed geregeld?

In Nederland mag iedereen een VvE-beheer kantoor opzetten, maar slechts 50 van de meer dan 600 kantoren in Nederland zijn gecertificeerd. VBA is hier trots op! Eind december zal er een audit plaatsvinden en in de volgende nieuwsbrief vertellen wij u de resultaten!

VBA en corona

Zoals heel Nederland heeft ook VBA te maken met Corona-maatregelen. In ons werk ondervinden wij vooral hinder door de beperkingen met fysieke bijeenkomsten, zoals bestuurs- en ledenvergaderingen. Ondanks alle beperkingen is het ons gelukt om meer dan 90% van alle ledenvergadering doorgang te laten vinden. Fysiek toen het nog kon, digitaal via Zoom en Microsoft Teams met ondersteuning van onze Vergaderapp en schriftelijk. Het was even wennen, maar inmiddels hebben we al deze methodes goed onder de knie. Ook in 2021 zullen we nog zeker te maken hebben met diverse beperkingen. We rekenen op uw begrip en flexibiliteit waar het gaat om de planning en uitvoering van ledenvergaderingen.

Mijn VBA

VvE Beheer Amsterdam
www.vvebeheer-amsterdam.nl
Postbus 738, 1000 AS Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Algemene en administratieve vragen:
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00

Reparatieverzoeken en schademeldingen:
www.mijnvba.nl
020 - 520 90 99

Vragen en suggesties voor nieuwsberichten:
nieuwsbericht@vvebeheer-amsterdam.nl

Klik hier om in te schrijven voor nieuwsberichten van VvE Beheer Amsterdam

Copyright © 2020 VvE Beheer Amsterdam, alle rechten voorbehouden.