Nieuwsbrief wordt nieuwsbericht
Graag houdt VvE Beheer Amsterdam u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u en uw VvE van belang kunnen zijn. Daarom gaan we na deze nieuwsbrief over op nieuwsberichten via onze site. Dit betekent: korte nieuwsberichten met een hogere frequentie. Suggesties waarover u nieuwsberichten op de website wil lezen? Mail ze naar nieuwsbericht@vvebeheer-amsterdam.nl.

In deze laatste nieuwsbrief:

 1. Subsidies en leningen voor verduurzaming
 2. VvE in de steigers: duurzaam met een sedumdak
 3. Uw reparatieverzoek volgen via Twinq
 4. Het reservefonds in uw belastingaangifte
 5. Ontwikkelingen bij VvE Beheer Amsterdam
 6. Beterburen: buurtbemiddeling voor huiseigenaren en huurders


Subsidies en leningen voor verduurzaming

De gemeente Amsterdam hield voor het derde jaar op rij de 'Week van de VvE' in samenwerking met onder andere VvE Belang, Vereniging Eigen Huis en !Woon. Ook wij waren er bij. Dit jaar was er speciale aandacht voor het verduurzamen van een VvE. In vorige nieuwsbrieven informeerden wij u al over de duurzame meerjarenonderhoudsbegroting (DMJOB): een eerste stap in de richting van duurzaamheid voor een VvE. Door duurzaamheidsmaatregelen te combineren met het reguliere onderhoud blijven de kosten beperkt. Hieronder een overzicht van verschillende subsidie- en leningsmogelijkheden voor verduurzaming van uw VvE.

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
Gaat u als VvE voor uw gebouw maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. VvE's kunnen nog gebruikmaken van de regeling tot en met 31 december 2019. Een VvE kan subsidie aanvragen voor energieadvies (door een energieprestatieadviseur) met eventueel een duurzame MJOB.
Voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen kunt u een laagrentende lening krijgen van het Nationaal Energiebespaarfonds in de vorm van een Energiebespaarlening.
Ook biedt RVO de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aan. Dit is een tegemoetkoming bij de aankoop van kleine installaties voor duurzame energieproductie, zoals zonneboilers en warmtepompen.

Via de Gemeente Amsterdam:
Er is een mogelijkheid om kosteloos energieadvies te krijgen via de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld voor de meerkosten om te verbouwen tot NOM (nul-op-de-meter) of aardgasvrij. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor groene daken en gevels.
Verder is er een subsidie voor een duurzaam initiatief: denk hierbij aan het organiseren van draagvlak en samenwerking voor een verduurzaming.
Ook de gemeente Amsterdam biedt een energielening aan voor VvE's met 10 woningen of meer. Deze lening is ook beschikbaar voor gemengde VvE's. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor u kunt lenen, zoals het aanbrengen van isolatie en isolerende HR++(+)-beglazing.
Een lening van het duurzaamheidsfonds is ook een mogelijkheid. De lening wordt verstrekt voor duurzaamheidsprojecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken en het installeren van warmte-koude-opslag.


VvE in de steigers:
duurzaam met een sedumdak

VvE Beheer Amsterdam heeft mogen meewerken aan het realiseren van een mooi project bij een VvE op het Prinseneiland: het dak en de binnenplaats van deze VvE zijn duurzaam en groen gemaakt. Na een intensief voorbereidings- en gunningstraject is eind 2018 gestart met de werkzaamheden. De aannemer heeft eerst een dik isolatiepakket en bitumen aangebracht en daarna een zogenaamd sedumdak (zie foto) geplaatst. Hierop heeft de VvE ook nog zonnepanelen geplaatst, met speciale voorzieningen om schade te voorkomen.

Een groen dak vergt een investering maar heeft veel voordelen:

 • Verbeterde isolatie: in de zomer koeler en in de winter warmer;
 • Langere levensduur van de dakbedekking;
 • Grotere biodiversiteit in de stad;
 • Waterbuffering: het sedumdak laat overtollig hemelwater geleidelijk wegvloeien, waardoor de piekbelasting op het riool wordt verminderd. De VvE heeft dankbaar gebruik gemaakt van gemeentelijke subsidie hiervoor.
Bent u enthousiast geraakt? Wij hebben kennis en goede partners om u te helpen uw groene wens te volbrengen.


Uw reparatieverzoek volgen via Twinq

Eind 2018 is ons reparatieproces volledig overgezet in het softwaresysteem Twinq. Hierdoor krijgen we een reparatieverzoek-volgsysteem: het zorgt voor beter inzicht in de voortgang van het proces en betere communicatie naar de melder en het VvE-bestuur. De bedoeling is dat de betrokkenen automatisch geïnformeerd worden over de verschillende stappen in het proces. U kunt nu ook zelf in Twinq terugvinden hoe de afhandeling vordert.

24/7 indienen
Op www.mijnvba.nl (klik na het inloggen op Gebouwbeheer) kunt u op elk moment een reparatieverzoek melden. Uw verzoek staat direct in ons systeem Twinq, waardoor deze makkelijk kan worden omgezet in een opdracht aan een leverancier. Daarna kunt u via statusupdates de voortgang van de afhandeling volgen. Ook de facturering is te volgen voor het VvE-bestuur en de kascommissie.

Leveranciers doen ook mee
Leveranciers hebben toegang tot Twinq om opdrachtinformatie op te halen en statusupdates door te geven. Verder kan de leverancier opdrachten gereed melden en facturen indienen. Inmiddels is een digitaal platform ontwikkeld om deze uitwisseling soepeler te laten verlopen. Dit bevindt zich in een beginstadium, maar de eerste leveranciers hebben zich aangemeld om hieraan mee te doen. We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen in de verbeterde voortgang en communicatie rondom het relatieproces.


Het reservefonds in uw belastingaangifte

Heeft u uw belastingaangifte van 2018 al klaar? U kunt deze nog tot 1 mei invullen of wijzigen.
Denkt u er dan aan dat uw aandeel in het reservefonds van de VvE meetelt in de zogeheten box 3. Dit is alleen van toepassing als uw vermogen (o.m. spaargeld) hoger is dan € 30.000 per persoon.
U kunt uw aandeel in het reservefonds zelf opzoeken via het VvE Portaal:

 • Ga naar www.mijnvba.nl
 • Klik op 'Direct inloggen'
 • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'Log in'
 • Klik op 'Laat menu zien'
 • Kies in het menu het tabblad 'Mijn pagina'
 • Klik op 'Mijn aandeel reservefonds'.
Let op: voor de belastingaangifte die u in 2019 doet, kiest u de peildatum '1 januari 2018'.

Meerdere VvE's?
Het kan zijn dat u meerdere opgaven nodig heeft. Dit kan voorkomen als u ook nog een appartementsrecht (bijvoorbeeld een parkeerplaats) heeft in een andere VvE. Indien dat het geval is kunt u wisselen van VvE door boven in het scherm te klikken op de naam van de VvE.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?
U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via https://vba.twinq.nl. Bent u uw gebruikersnaam kwijt, dan kunt u mailen naar info@vvebeheer-amsterdam.nl.


Ontwikkelingen bij VvE Beheer Amsterdam

Het aantal technische projecten en vraagstukken bij VvE's is sterk toegenomen. De eigenaren willen graag meer investeren in hun gebouwen en zich voorbereiden op een duurzame toekomst. Dit vraagt ook van VvE Beheer Amsterdam (VBA) een betere afstemming tussen de verschillende vormen van technische dienstverlening.

Technisch Beheer
Het afgelopen jaar zijn daarom de afdelingen Planmatig Onderhoud en Serviceonderhoud samengevoegd tot een afdeling Technisch Beheer. Binnen deze afdeling is ter ondersteuning ook een Technisch Bedrijfsbureau (TBB) ingericht. Naast de meerjarenonderhoudsbegrotingen zijn bij dit TBB technische diensten ondergebracht die niet goed passen binnen de reguliere procesgang van reparatieverzoeken en planmatig onderhoud. Dit zijn veelal diensten die in de beheerovereenkomst zijn aangemerkt als 'additioneel'. Wij kunnen VvE's hierdoor beter van dienst zijn. Daarnaast zorgt het TBB voor de technische kennisontwikkeling van het team en de VvE's.

Binnenkort komt Paul Rovers VBA versterken als manager voor de nieuwe afdeling Technisch Beheer. Paul neemt brede technische kennis en ervaring mee. Hij is op technisch gebied werkzaam geweest bij woningcorporaties, de overheid en in de zakelijke dienstverlening, waaronder VvE-beheer.

Accountmanagement
Voor de afdeling Accountmanagement start Roderick Barendse binnenkort als manager. Hij was eerder in de zakelijke dienstverlening werkzaam en is al vele jaren accountmanager bij VBA en haar voorgangers. Roderick zal zijn huidige VvE-accounts de komende maanden geleidelijk overdragen aan collega-accountmanagers.


Beterburen: buurtbemiddeling voor huiseigenaren en huurders

Ervaart u overlast van uw buren en komt u er zelf niet uit? Doorgaans kunt u dan niet bij uw VvE aankloppen, omdat dit niet onder haar verantwoordelijk valt. Hier kan buurtbemiddeling uitkomst bieden.

De bemiddelaars van Beterburen voeren eerst afzonderlijke gesprekken met de betrokken bewoners. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en hun wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de conflicten.

Beterburen bemiddelt op verzoek van bewoners, gemeente, politie en corporaties, in negen gemeenten in en rondom Amsterdam. De onafhankelijke en neutrale bemiddelaars helpen buurtbewoners om het gesprek met elkaar weer op te pakken. Deelname aan buurtbemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, is gratis en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Het tijdig inschakelen van buurtbemiddeling kan de verstoorde relatie herstellen en verdere escalatie voorkomen.

De VvE en Beterburen
Verenigingen van Eigenaren kunnen leden wijzen op het bestaan van buurtbemiddeling. Bij Beterburen zijn informatiefolders verkrijgbaar. Ook houden ze enkele keren per jaar een voorlichtingsbijeenkomst waar natuurlijk ook (bestuurs)leden van VvE's welkom zijn.
Meer weten over Beterburen in Amsterdam, Amstelland of de Zaanstreek? Kijk op www.beterburen.nl of neem contact op via info@beterburen.nl of 085-9022810.

Mijn VBA

VvE Beheer Amsterdam
www.vvebeheer-amsterdam.nl
Postbus 738, 1000 AS Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Algemene en administratieve vragen:
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00

Reparatieverzoeken en schademeldingen:
www.mijnvba.nl
020 - 520 90 99

Vragen en suggesties voor nieuwsberichten:
nieuwsbericht@vvebeheer-amsterdam.nl

Klik hier om in te schrijven voor nieuwsberichten van VvE Beheer Amsterdam

Copyright © 2019 VvE Beheer Amsterdam, alle rechten voorbehouden.