Wettelijke eisen reservefonds

Heeft uw VvE een reservefonds? Vanaf 1 januari 2018 zijn daar wettelijke eisen aan gesteld. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Verder leggen wij graag uit waarom het (spaar)geld van uw VvE in goede handen is bij VBA. Ook nemen we weer een kijkje bij een VvE in de steigers, ditmaal in Diemen.

Sinds 12 juli jl. is Joke ten Brink directeur-bestuurder van VvE Beheer Amsterdam. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Wat vindt u van deze nieuwsbrief en waar wilt u meer over lezen? Laat het ons weten. Mail naar nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl.


Wet aangenomen:
reservefonds nu verplicht

VvE's zijn straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Heeft een VvE geen MJOB, dan moet het reservefonds straks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex bedragen.

Dat volgt uit het wetsvoorstel "Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars" dat onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer en per januari 2018 van kracht wordt. Alleen in een enkele specifiek omschreven situatie kunnen eigenaren besluiten om geen geld in een reservefonds te storten.

In de wet komt ook expliciet te staan dat het voor VvE's mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van die lening. Zodra een lid van de VvE zijn/ haar appartement verkoopt, gaat dit deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.


Slecht weer?
Het werk gaat door

Het regent en de hangbak van de aannemer schommelt lichtjes heen en weer. Het is een stormachtige natte week in juni. De bewoners van VvE "Tobias Asserlaan 200-247" in Diemen zien dat het werk stil ligt, geen schilders, geen boormachines. Maar wat gebeurt er in de woning van VvE-bestuurder Cathinka van der Louw?

Op Cathinka's eettafel ligt een dikke map, tegenover haar zit Monique Cath, projectleider van VvE Beheer Amsterdam (VBA). "Als de weersverwachting voor maandag beter is," zegt Cathinka, "moet de aannemer vrijdag al de bewoners informeren over het plaatsen van de muurankers. Beginnen ze links of rechts, boven of beneden?"

Cathinka wil alles weten. In haar map zit de MJOB, het schouwingsverslag over wat nu moet en wat later kan, het verftechnisch advies, de offertes van de aannemers, de bewonersbrieven, een lijst met afspraken (bijvoorbeeld over werktijden) en contactgegevens van alle betrokken partijen.

Goed voor de verkoop
Al met al liggen ze goed op schema. De kozijnen en de niet overdekte 8e etage zijn geschilderd, er zijn langere neuslatten geplaatst om houtrot tegen te gaan en ook de bergingsgangen zijn al in een eerdere fase opgeknapt. Zacht wit, twee tinten grijs en ledlampen die oplichten als je voorbijloopt. "Een prettige gang is ook goed voor de verkoop", zegt Cathinka.

Na het weekend gaat de storm liggen, Cathinka verwacht schilders in hangbakken, er gebeurt iets anders. De aannemer legt haar uit dat ze voor het plaatsen van de ankers en de loodstrook, vanwege het onstuimige weer, toch veiliger vanaf een steiger werken.

De aannemer bouwt een steiger, informeert de bewoners wanneer het boren gaat beginnen en de projectleider past de planning aan. Het werk gaat verder.

Oplevering
Is een oplevering voor de bouwvak nog mogelijk? "In Nederland weten we nooit zeker wat het weer doet," zegt Monique, "daarnaast moet de uitvoering van het werk voldoen aan onze kwaliteitseisen". Na controle van VBA maakt de aannemer de laatste afwerkingen in orde.


Betaalproces voor uw VvE

Een enkele keer worden VvE's wel eens opgeschrikt door een bericht in de media over geld dat verduisterd zou zijn. Hoe is dit bij ons geregeld voor uw VvE?

Bij VvE Beheer Amsterdam hoeft u zich over een dergelijke situatie geen zorgen te maken:

  • Bankrekeningen staan altijd op naam van uw VvE;
  • Facturen worden, afhankelijk van de afspraken met het VvE-bestuur, betaalbaar gesteld na goedkeuring van de VvE;
  • Een zeer beperkt aantal medewerkers is geautoriseerd voor de betalingssystemen;
  • VBA werkt met een betaalproces, dat is aangegeven door onze accountant en waarvoor onder meer twee handtekeningen nodig zijn;
  • Het SKW voert jaarlijks een audit uit, waarbij al onze processen (waaronder de betalingen) kritisch onder de loep worden genomen.


Eigenaar of VvE,
wie betaalt wat?

Een gebroken raam, lekkende stortbak of verstopte regenpijp, voor wie zijn de onderhoudskosten, voor de VvE of voor de eigenaar? In de regel is alles wat de verschillende eigenaren gezamenlijk gebruiken en onderhouden gemeenschappelijk. Alles achter de voordeur is meestal voor uw eigen rekening.

Veel gevallen klinken vrij logisch: de onderhoudskosten van het dak, de raamkozijnen, de entree, de lift en het trappenhuis worden betaald door de VvE. De eigenaar betaalt zaken als het bestrijden van ongedierte in de woning en het vervangen van een zoekgeraakte of gebroken sleutel. Maar ook het schilderen van de binnenkant van de ramen en het herstellen van de bestrating in een privétuin, zijn voor rekening van de eigenaar.

Kosten-ABC
Bij twijfel kunt u twee dingen controleren. Ons "kosten-ABC" en het splitsingsreglement van de VvE. Het kosten-ABC van VBA is een overzicht van 50 veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden, met daarbij aangegeven of deze voor rekening van de VvE of de individuele eigenaar zijn.

Het kosten-ABC gaat uit van een doorsnee-situatie. Deze geldt niet voor iedere VvE. In het splitsingsreglement (onderdeel van de splitsingsakte) staat specifiek voor uw VvE aangegeven wat gemeenschappelijk is en wat privé. Meestal verwijst de splitsingsakte naar een modelreglement, in de akte wordt dan aangegeven op welk punt van dit model is afgeweken. U vindt de splitsingsakte in uw digitale VvE-dossier op www.mijnvba.nl.

Lastige lekkages
Het is niet altijd vooraf vast te stellen voor wie de kosten zijn. Vooral bij lekkages is dat lastig. VBA probeert altijd zo zorgvuldig mogelijk te bepalen wie er moet betalen. Wilt u meer weten over verzekeringen en schadeafhandeling? U leest het op www.mijnvba.nl.

Mijn VBA

VvE Beheer Amsterdam
www.vvebeheer-amsterdam.nl
Postbus 738, 1000 AS Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Algemene en administratieve vragen:
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00

Reparatieverzoeken en schademeldingen:
www.mijnvba.nl
020 - 520 90 99

Vragen en suggesties over de nieuwsbrief:
nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl

Klik hier om in te schrijven voor de nieuwsbrief van VvE Beheer Amsterdam

Copyright © 2017 VvE Beheer Amsterdam, alle rechten voorbehouden.