Beste lezer,

Na onze eerste nieuwsbrief hebben we veel positieve reacties en interessante suggesties ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Naar aanleiding van uw suggesties bespreken we in deze mailing de belastingaangifte en de Algemene Ledenvergadering (ALV). Verder in de spotlights: de balkons van VvE Lucellestraat en Conny Cia, medewerker van onze afdeling Service Onderhoud.

Wat vindt u van deze nieuwsbrief en waar wilt u meer over lezen? Laat het ons weten. Mail naar nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl.

Met hartelijke groet,
Ingrid van Laerhoven


Even voorstellen

Mijn naam is Conny Cia. Al 15 jaar werk ik als technisch administratief medewerker op de afdeling Service Onderhoud. Eerst bij Stadgenoot en sinds januari 2014 bij VvE Beheer Amsterdam (VBA). Waarom ik mijn werk zo leuk vind? Omdat ik 's morgens niet weet hoe mijn werkdag gaat verlopen.

Meldt een eigenaar een lekkage, een defecte lift of een vernielde toegangsdeur na een inbraak, dan schakelen wij een aannemer in. Die gaat aan de slag. Zo nodig wordt er eerst een offerte aangeboden aan het bestuur.
Ons werk is zo veelzijdig, word ik bijvoorbeeld gebeld voor een ondergelopen garage, dan nemen mijn collega's mijn andere dagelijkse taken over, zodat ik alle aandacht kan geven aan een dergelijke calamiteit.

Alles draait om de VvE
Ik ben drie jaar geleden bij VBA komen werken, toen zij het technisch beheer van bijna 300 VvE's overnamen van woningcorporatie Stadgenoot. Op 1 januari van dit jaar heeft VBA het technisch beheer van ruim 300 VvE's overgenomen van de Key. Wij zorgen ervoor dat alles bij deze overgang soepel verloopt. Bij VBA draait alles om VvE-beheer, we kunnen zo snel inspelen op de zaken die belangrijk zijn voor de VvE's.

Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de afdeling Service Onderhoud en het melden van reparatieverzoeken.


Het reservefonds in uw
belastingaangifte 2017

Het is alweer bijna tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Zoals u wellicht weet, telt uw aandeel in de onderhoudsreserve van de VvE mee bij de berekening van uw vermogen dat belast wordt in de zogeheten box 3.

Om het u makkelijk te maken, kunt u uw aandeel in het reservefonds sinds kort zelf opzoeken via uw digitale VvE-dossier.

  • Ga naar www.mijnvba.nl
  • Klik op 'Direct inloggen'
  • Vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'Aanmelden'
  • Kies in het menu de optie 'Mijn pagina'
  • Klik nu op 'Mijn aandeel in het reservefonds'.
Let op: voor de belastingaangifte die u in 2017 doet, heeft u de cijfers nodig die zijn vermeld onder 'inkomstenbelasting 2016' (dit is de stand per 01-01-2016).

Meerdere VvE's?
Het kan zijn dat u meerdere opgaven moet opvragen. Dit kan voorkomen als u ook nog appartementsrechten in eigendom heeft in een andere door ons beheerde VvE (bijvoorbeeld een parkeerplaats en een appartement). Indien dat het geval is kunt u, rechtsboven in het scherm, 'wisselen van VvE'.

Uw toegangscodes
Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vindt u in uw persoonlijke welkomstbrief en in de uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering van uw VvE. Bent u uw codes kwijt of vergeten? Ga dan naar www.mijnvba.nl en klik op 'wachtwoord/gebruikersnaam vergeten'.


Balkonbalken vervangen
VvE in de steigers

Een balkon dat naar beneden stort, met je dochter erop, je moet er toch niet aan denken. Taco Jurrema is VvE-voorzitter van het pand waar zijn dochter woont. Een appartementencomplex aan de Wiltzanghlaan, Lucelle- en de Granidastraat in Bos en Lommer. Zestien weken stond het in de steigers.

Jurrema's dochter woont in een vier laags appartementencomplex, een gemengd pand met huurders en eigenaren. De stalen randbalken van de balkons aan de patiozijde begonnen aanzienlijk te corroderen, de randbalken waren aan vervanging toe. Het onderhoud is in drie fases uitgevoerd. Het werk bevindt zich nu in de laatste fase.

Begin van de herfst van 2016 ging het appartementencomplex aan de Lucellestraat en Granidastraat in de steigers. De bewoners haalden hun spullen van de balkons, de balkonhekken werden verwijderd, daarna kon het demonteren van de stalen randbalken beginnen. Dit duurde een aantal weken. De stalen constructie werd vervangen en daarna kon alles weer terug.

Fijn en veilig wonen
Het (sloop)werk dat om 7 uur 's ochtends begon gaf wel overlast, maar klachten hoorde de voorzitter zelden. De communicatie ging via projectleider planmatig onderhoud Mark Laan van VvE Beheer Amsterdam.

Mark Laan: "Voordat de sloopwerkzaamheden beginnen informeren wij de bewoners over het project door middel van een bewonersbrief. De aannemer informeert een week voor aanvang van de werkzaamheden de bewoners nogmaals via een eigen bewonersboekje. Vervolgens controleer ik periodiek of de werkzaamheden volgens afspraak en naar tevredenheid van bewoners en VvE bestuur worden uitgevoerd. Iedere twee weken is er een bouwvergadering, dan bespreek ik met het VvE-bestuur en de aannemer de voortgang en de eventuele meldingen van bewoners. De gemotiveerde en proactieve bestuursleden zorgen voor een goede samenwerking tussen VBA en de VvE."

Taco Jurrema is VvE-voorzitter geworden omdat niemand anders het wilde zijn. Hij probeert (kritische) mede-eigenaren over te halen zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. Je kunt voorzitter of penningmeester worden, maar er zijn ook tal van andere (kleinere) taken. Je doet het omdat je fijn en veilig wilt wonen.


Digitaal stemmen:
toekomstmuziek?

Digitaal stemmen, tijdens of vóór VvE-vergaderingen, zou leden en bestuurders tijd en moeite kunnen besparen. Daarom ontwikkelt Twinq, de leverancier van ons VvE-beheerpakket, een app waarmee dit in de nabije toekomst mogelijk is.

Digitaal uw stem uitbrengen kan dan op een vergadering zelf, om zo bij een complexe stemverhouding eenvoudig het aantal stemmen te kunnen tellen. Maar ook vooraf, om toch te kunnen stemmen als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn. Het is dan een vervanging van de huidige volmacht.

Het invoeren vraagt om zorgvuldigheid. Digitaal stemmen zal er daarom dit jaar nog niet inzitten, we gaan het eerst goed testen. Het zal ook niet bij elke vergadering mogelijk zijn. Soms is het immers niet mogelijk om al bij de uitnodiging voor de vergadering duidelijk aan te geven om welke besluiten het precies zal gaan.


De jaarlijkse ledenvergadering:
zinnig of zinloos?

De algemene ledenvergadering (ALV) is niet iets waar de meeste bewoners naar uitkijken. Maar is de ALV echt zo saai en zinloos als veel bewoners denken? In een dubbelinterview reageren VvE-bestuurder Peter Luijters en VBA-accountmanager Jorne den Hertog op drie stellingen.

1. Ik heb niets in te brengen op de ALV
PL: Tijdens de ALV bespreken we wat de aanwezigen bezighoudt met betrekking tot het woonklimaat en de kwaliteit van het complex. Hoe meer leden aanwezig zijn, des te meer leden kunnen laten weten wat ze vinden van verbeteringen en oplossingen voor kleinere en grotere problemen. Zo besprak mijn VvE vorig jaar bijvoorbeeld de te kleine fietsenstalling. Nog tijdens de ALV vormden we een Commissie Fietsenstalling. Inmiddels is de stalling uitgebreid.

JH: Dat was een goede manier om bewoners er meer bij te betrekken. Maar wat de ALV lastig kan maken is de kennisachterstand van mensen die enkel de ALV bijwonen.

PL: Het zou natuurlijk mooi zijn als iedereen het hele jaar door af en toe wat doet. Maar met een uurtje inlezen zijn deze mensen al een heel eind.

2. De ALV is lang, saai en ingewikkeld
PL: Onzin! We organiseren de ALV altijd in het gebouw zelf en proberen in twee uurtjes klaar te zijn. Natuurlijk moeten we ook praten over zaken die voor sommigen wat ingewikkeld zijn, zoals de cijfers die horen bij het goed beheren van het gebouw. Maar uiteindelijk gaat het wel over de gezamenlijke woonruimte.

JH: Bewoners willen graag goed begrijpen hoe hun geld wordt besteed. Het is belangrijk dat VvE-leden het vertrouwen hebben dat dit op een verantwoorde manier gebeurt en dat er besluiten worden genomen waar iedereen achter staat. Daarom proberen we financiële stukken en technische voorstellen zo begrijpelijk mogelijk te maken.

3. Het VvE-bestuur lost alle problemen op
PL: Dat zou wat zijn. Nee, wij zeggen altijd: beschouw je flat als je eigen huis en de andere eigenaren als je buren. Kijk eerst wat je zelf kunt doen om een probleem op te lossen. Hangt er een scharnier los, pak een schroevendraaier, heeft iemand zijn vuilnis laten slingeren, ruim het een keertje op. Gebeurt dit consequent of moet het scharnier vakkundig worden vervangen, neem dan contact op met de huismeester of met VvE-beheer. Dan wordt het snel geregeld.

JH: Mensen vergeten nog weleens dat een VvE-bestuurder een buurman of buurvrouw is die zich inspant voor zijn VvE. Hij of zij heeft dezelfde belangen als iedere andere eigenaar.

PL: In mijn VvE krijgen de actieve bestuurders wel veel waardering van de buren. Soms is er wat onbegrip, dan proberen we dat uit te praten. Het bestuur moet regelmatig besluiten nemen over zaken waar hoge kosten aan verbonden zijn. Kosten die de eigenaren gezamenlijk moeten maken voor beheer, onderhoud en verbeteringen aan het gebouw. Wie maakt er nou graag hoge kosten?


Zo werkt Service Onderhoud

Is de intercom kapot of sluit de centrale entreedeur niet goed, dan kunt u bellen met de afdeling Service Onderhoud. Maar hoe werken de mensen van het serviceteam eigenlijk en hoe kunt u ze bereiken?

De afdeling Service Onderhoud (SO) is het aanspreekpunt voor alle reparatieverzoeken en is verantwoordelijk voor de collectieve contracten van uw VvE (tenzij deze door het bestuur worden beheerd). De afdeling bestaat uit twee teams met ieder een eigen portefeuille aan VvE's. Hierdoor ontstaat er herkenning en betrokkenheid tussen onze medewerkers en de VvE-leden.

De snelste manier om (niet-spoedeisende) reparatieverzoeken te melden is via www.mijnvba.nl (klik op 'Gebouw beheer'). De medewerkers van de SO-teams behandelen de verzoeken en zorgen voor een juiste opdrachtverstrekking aan de leverancier of aannemer. Wilt u uw verzoek liever persoonlijk toelichten? Bel ons dan gerust op 020 – 520 90 99. Ook voor spoedeisende zaken kunt u dit nummer 24 uur per dag bellen.

Overleg
Bij omvangrijke of complexere verzoeken overleggen de servicemedewerkers zo nodig met het VvE-bestuur. En in samenspraak met onze opzichters, vragen ze (vaak) offertes op die ze voorleggen aan het bestuur. Een flinke scheur in de muur, zoals op de foto hierboven, behoeft de aandacht van een constructeur, die bepaalt de ernst van de situatie. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de SO-medewerkers alert. Hun werk begint bij het reparatieverzoek en het eindigt bij het controleren van de factuur.

Mijn VBA

VvE Beheer Amsterdam
www.vvebeheer-amsterdam.nl
Postbus 738, 1000 AS Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Algemene en administratieve vragen:
info@vvebeheer-amsterdam.nl
020 - 520 90 00

Reparatieverzoeken en schademeldingen:
www.mijnvba.nl
020 - 520 90 99

Vragen en suggesties over de nieuwsbrief:
nieuwsbrief@vvebeheer-amsterdam.nl

Klik hier om in te schrijven voor de nieuwsbrief van VvE Beheer Amsterdam

Copyright © 2017 VvE Beheer Amsterdam, alle rechten voorbehouden.